Perfil de client

Petita empresa

Assessorament i consultoria integral personalitzada per el seu negoci

Les petites empreses precisen serveis globals en l’assessorament i gestió de la seva activitat sense necessitat de tenir que canviar d’assessoria, per això a Next Business li oferim un servei integral des de l’àmbit administratiu de la seva empresa fins a la gestió laboral, fiscal o legal, així como recolzament continu per el creixement estratègic del seu negoci.

 • Assessorament legal mercantil i laboral
 • Assessorament fiscal i gestió d’impostos
 • Gestió comptable i confecció dels comptes anuals
 • Gestió de nomines i Seguretat Social
 • Consultoria estratègica i organitzativa
 • Recolzament en la gestió administrativa

Mitjana empresa

Contribuïm en el seu creixement, adaptant-nos a les seves dimensions i necessitats

A Next Business sabem que una mitjana empresa presenta necessitats més complexes i globals que una petita empresa, per això requereix uns serveis més específics en consultoria i creixement i un suport integral per els seus departaments.
Els nostres serveis per a mitjanes empreses es caracteritzen per ser flexibles a les dimensions del client, professionals i amb un valor afegit que permeti aconseguir els objectius establerts.

 • Assessorament legal mercantil, laboral i penal
 • Assessorament fiscal i gestió d’impostos
 • Consultoria comptable
 • Outsourcing departament financer
 • Administració del personal i Recursos humans
 • Consultoria estratègica i organitzativa
 • Corporate Compliance i RGDP
 • Auditoria de control intern

Autònoms

Solucions personalitzades per els teus assumptes professionals

La complexitat de la feina del autònoms es troba a que són a la vegada gerents i treballadors del seu negoci. A Next Business estem conscienciats de la situació particular d’aquells què, treballant per compte pròpia, persegueixen impulsar el seu negoci i aconseguir les seves metes establertes. Per això perseguim l’objectiu de facilitar la gestió del seu negoci duent a terme les gestions fiscals, comptables i laborals de manera personal i competent, per tal de que el creixement del negoci sigui l’única cosa important.

 • Assessorament fiscal i gestió d’impostos
 • Gestió comptable
 • Gestió de nòmines i Seguretat Social
 • Recolzament en la gestió administrativa
 • Assessorament legal

Emprendedors

Èxit per les teves idees amb ajuda i col·laboració

Els emprenedors són un element clau pel desenvolupament econòmic de la nostre societat, i quan inicien un nou projecte posen en risc molts factors de la seva vida personal i professional. Per això, a Next Business volem ajudar-los a què les seves idees funcionin i es vegin realitzades, posant tota la nostra energia en oferir un assessorament i recolzament integral a totes les necessitats que el projecte requereixi per dur-lo a terme.

 • Recolzament integral per a emprenedors
 • Confecció del pla de negoci – Business Plan
 • Constitució d’empreses
 • Gestió de nous projectes
 • Captació de financiació
 • Assessorament legal
Contacto Contact Contacte